De Voorschool

Sinds 1 oktober 2005 is het peuterspeelzaalwerk in Oosterhout vervangen door de zogenaamde “voorschool”, met de bedoeling om op iedere school een doorgaande lijn in ontwikkeling en zorg te realiseren voor kinderen van tweeënhalf tot twaalf jaar. Een voorschool is een klas van maximaal zestien kinderen tussen de tweeënhalf en vier jaar, die op twee dagdelen per week wordt aangeboden.

Aan bijna iedere basisschool van Delta-onderwijs is een voorschool verbonden. De voorscholen vallen onder een aparte stichting: Delta-voorschool. Delta-voorschool int maandelijks een bedrag voor deelname aan de voorschool en stelt voor alle scholen hetzelfde beleid en dezelfde regels vast.

De afzonderlijke basisscholen houden zich bezig met de afstemming van dit beleid op het beleid van hun eigen basisschool. De voorschool zit in ons eigen gebouw, de leidsters maken deel uit van ons leerkrachtenteam en alle kinderen van de voorschool zijn opgenomen in het zorgbeleid van de basisschool. Er vindt geregeld overleg plaats tussen de leidsters van de voorschool en de leerkrachten van de kleutergroepen. De contactavonden, zoals we die voor de basisschool kennen, zijn ook voor de voorschool in het leven geroepen (eenmalig, voorafgaand aan de overgang naar de basisschool) en zo zijn er inmiddels heel veel lijntjes tussen voorschool en basisschool. Wij denken dan ook dat we al een heel eind op de goede weg zijn, met het realiseren van die gewenste doorgaande lijn!

Meer informatie over de voorschool, vindt u in onze schoolgids in hoofdstuk 3.