In het kader van de wet “Harmonisatie Kinderopvang”, zijn er de afgelopen jaren al diverse eisen gesteld aan onze voorschoolmedewerkers en aan de voorzieningen van de voorschool. Per 1 januari 2019 is de volgende stap ingegaan: de berekening van de ouderbijdrage.

 

Tot nu toe betaalde iedereen hetzelfde vaste bedrag. Vanaf 1 januari 2019 betaalt iedereen per uur voor de voorschool. Het door de gemeente vastgestelde tarief is € 8,02 per uur. Dit bedrag hoeven ouders niet volledig te betalen, want zij hebben óf recht op kinderopvangtoeslag, óf op een inkomensafhankelijke subsidie van de gemeente Oosterhout. Na aanmelding van uw kindje, zult u van Delta-voorschool een formulier ontvangen om te berekenen wat uw bijdrage zal zijn. 

 

Met vragen over de ouderbijdrage kunt u terecht bij Delta-voorschool, telefoon 464770.