Via de site van Delta-onderwijs kunt u uw peuter digitaal aanmelden voor de voorschool van uw keuze. Vroege aanmelding is raadzaam, omdat het aantal plaatsen op de voorschool beperkt is en omdat de datum van aanmelding bepalend is voor de volgorde van het aanbieden van plaatsen. 

 

Wilt u tegelijkertijd met de digitale aanmelding voor onze voorschool, contact opnemen met onze school om een afspraak te maken met onze directeur, Carla van Leijsen? Wij vinden het belangrijk om te weten hoeveel kinderen en welke kinderen onze voorschool gaan bezoeken en wij maken graag kennis met u!  

 

Om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek met Carla van Leijsen, kunt u bellen: 0162-452361. 

 

Met vragen over de wachtlijst en plaatsing, kunt u terecht bij Delta-voorschool,  0162-464770.