Overblijven: hoe gaat dat?

Als het nodig is, dan kan uw kind op onze school tussen de middag overblijven. De begeleiding hiervan is in handen van een groep vrijwilligers. In de middagpauze wordt in minimaal drie leeftijdsgroepen zelf meegebracht eten en drinken genuttigd. Voor thee en een snoepje wordt gezorgd en het is dus niet de bedoeling dat u uw kind zelf ook nog iets te snoepen meegeeft. Na de gezamenlijke maaltijd is er gelegenheid om onder toezicht binnen of buiten te spelen.

Tarief en wijze van betaling

De registratie en facturering van het overblijven worden uitbesteed aan ‘Overblijven met Edith’, een online systeem voor de tussenschoolse opvang. Dit systeem heeft niet alleen grote voordelen voor de school, maar ook voor u als ouder/verzorger. Voor u als ouder/verzorger is het eenvoudig mogelijk de overblijfmomenten van uw kind flexibel te bepalen, namelijk 24 uur per dag, 7 dagen per week. U betaalt achteraf na ontvangst van een gespecificeerde factuur uiteindelijk alleen de daadwerkelijk afgenomen overblijfmomenten.

 

Overblijven kost € 1,90 per keer.

 

Na afgifte van uw machtiging, worden de kosten via een automatische incasso afgeschreven.  

Aanmelding

U heeft tot de ochtend van de overblijf tot 11.00 uur de gelegenheid om uw kind aan- of af te melden voor het overblijven van die dag. Dit kan ook via de site die speciaal is ontwikkeld voor de smartphone: mobiel.overblijvenmetedith.nl .

De overblijfkrachten hebben zo een goede controle over de aanwezigheid van uw kind en kunnen onmiddellijk adequate maatregelen treffen in onvoorziene situaties. Ook zullen bijzonderheden zoals medicatie of dieet digitaal zijn opgeslagen en kan de naleving van specifieke, kindgebonden wensen doeltreffend worden nageleefd. Deze kindgebonden gegevens worden door u als ouder/verzorger zelf digitaal ingevoerd in het systeem.

 

Om het systeem optimaal te kunnen laten functioneren is het noodzakelijk dat alle ouders/verzorgers, dus ook diegenen die hun kind incidenteel gebruik laten maken van de TSO, zich inschrijven in het systeem. Wij verzoeken u vriendelijk om dit zo spoedig mogelijk te doen.

 

Op deze schoolwebsite vindt u onder het tabblad overblijven een link naar dit overblijfsysteem. U kun ook rechtstreeks inloggen via de website www.overblijvenmetedith.nl. U logt rechtsboven in. Hierna kunt u via "inlognaam & wachtwoord aanvragen" op de site komen om uw gegevens te noteren.

Afmelden

Als u uw kind aangemeld hebt voor het overblijven, maar om wat voor reden dan ook, toch niet zal overblijven, dient u dit ook op de site zelf aan te passen.

 

Regels en afspraken

Omdat er steeds meer kinderen overblijven, en we het belangrijk vinden dat het overblijven gezellig verloopt voor uw kinderen én voor de overblijfkrachten, is het nodig om duidelijke regels en afspraken te hanteren. Ouders moeten van de regels en afspraken op de hoogte zijn en hun kinderen ook. Daarom hebben wij een informatieboekje, “verantwoord overblijven”. Dit boekje krijgt ieder kind dat overblijft, aan het begin van het nieuwe schooljaar, mee. Kinderen die voor het eerst overblijven krijgen ook dit informatieboekje mee.

 

VERANTWOORD OVERBLIJVEN september 2018.p
Adobe Acrobat document 479.5 KB