De Overblijfraad

Het overblijven op school wordt georganiseerd voor ouders en door ouders. Om de flink gegroeide organisatie van het overblijven te structureren, hebben wij vele jaren geleden een overblijfraad geïnstalleerd, bestaande uit ouders en andere vrijwilligers. De overblijfraad is niet belast met de praktische uitvoering van het overblijven, maar vormt het ‘bestuur’, dat onder verantwoordelijkheid van de medezeggenschapsraad (MR) haar taken uitvoert. Formeel eindverantwoordelijk is de directie, die vanuit die verantwoordelijkheid ook contacten onderhoudt met de MR en de overblijfraad.

 

Met vragen en voor nadere informatie kunt u terecht bij de overblijfraad:

 

Carla van Leijsen

0162-452361

Wendy Bakx, adm. en fin. zaken

0162-452361

Rebekka van Gennip

0162-452063 of 06-28743642