Ouderraad

Taken van de ouderraad

 

De belangrijkste taak van de ouderraad van de Rubenshof is het (mede)organiseren van activiteiten om de basisschooltijd van alle Rubenshof kinderen zo leuk mogelijk te maken. Soms gaat het om kleine activiteiten en soms om heel grote, zoals activiteiten rondom de Kinderboekenweek, de komst van Sinterklaas op school, het kerstdiner, het carnavalsfeest, maar ook het luizenprotocol bijhouden, de “kriebelmoeders” trakteren op een koek bij de koffie, het organiseren van een dag met de schoolfotograaf, het eindfeest en de schoolreisjes.

Ouderbijdrage

 .

Deze activiteiten kosten (bijna) allemaal geld. Dit geld ontvangt de ouderraad van de ouders/verzorgers via de ouderbijdrage. Tijdens de jaarvergadering in oktober verantwoordt de ouderraad alle inkomsten en uitgaven.

De ouderbijdrage kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL96 INGB 0005596550, t.n.v. Ouderraad Rubenshof, onder vermelding van de naam en de klas van uw kind(eren). De hoogte van de bijdrage wordt tijdens de jaarvergadering van oktober vastgesteld. Voor het schooljaar 2016-2017 is de ouderbijdrage € 28 per kind.

Samenstelling van de ouderraad

Clemens Piena (voorzitter)
Marjolein Mast (penningmeester)
Maaike van Elsdingen (secretaris)
Erwin Krijnen
Ed van der Lans
Deborah Gouverneur
Sandra van Tiel
Jolanda Goossen
Jerney van Toor
Gert-Jan Jansen
Dorien Udink (namens het team)
Gwen van Dongen (namens het team)

Jaarlijks stoppen er een paar leden, daarom zijn wij altijd op zoek naar extra handjes, want vele handen maken licht werk! U kunt zich altijd opgeven bij één van de ouderraadsleden, een vergadering vrijblijvend bijwonen of meer informatie opvragen.

 

VergaderingenDe ouderraad vergadert gemiddeld een keer in de zes weken. In het begin van het schooljaar wat vaker, in verband met het opstarten van de activiteiten en de begroting van dat jaar. Daarna wordt het wat rustiger met vergaderen, maar drukker met organiseren en regelen.

De vergaderingen worden gehouden op school en beginnen om 20.00 uur. Ze zijn openbaar, dus voor alle ouders/verzorgers en teamleden toegankelijk.