Ipad

Learn Dutch Numbers app bevat nummers in het nederlands. Deze app leert kinderen de nummers te herkennen, te spellen en hun spraak te verbeteren.
Learn Dutch Numbers bevat 39 nederlands gesproken flashcards met goed herkenbare nummers erop, raak het aan en hoor het nummer uitgesproken worden.
Je kan door de kaarten heen bladeren. De app is speciaal gemaakt voor kinderen die een spraak achterstand hebben en de aanmoediging nodig hebben om goed en duidelijk te spreken.

Getallen in deze app zijn;
Nul Een Twee Drie Vier Vijf Zes Zeven Acht Negen Tien
Elf Twaalf Dertien Veertien Vijftien Zestien Zeventien Achttien Negentien Twintig
Eenentwintig Tweeëntwintig Drieëntwintig Vierentwintig Vijfentwintig Zesentwintig Zevenentwintig Achtentwintig Negenentwintig Dertig
Veertig Vijftig Zestig Zeventig Tachtig Negentig Honderd Duizend


  

Spelenderwijs oefenen met de tafels. De Zwijsen Tafeltrainer is ontwikkeld in samenwerking met de makers van reken-wiskundemethode Wizwijs voor kinderen vanaf groep 4 (leerjaar 2).

 

 

Met Loco Quiz oefen je op een leuke manier wat je op school hebt geleerd. Met heel veel vragen rond taal, rekenen, geschiedenis, natuur, aardrijkskunde, etc.
Test jezelf of speel Loco Quiz tegen iemand anders!

Super Spelling is een leuk leerspel voor kinderen vanaf ongeveer 4 jaar. Super Spelling heeft de gameplay van arcade game, waarin beloningen en prestaties centraal staan. De bedoeling is zoveel mogelijk games te unlocken en een zo hoog mogelijke score te halen.

Alle woorden in het spel worden ondersteund door een afbeelding. Het doel van de app is om de afbeelding te herkennen en het woord te spellen met de letters uit het alfabet. Het spel bestaat uit 4 levels van 15 games en iedere game bevat 3 woorden.

Het is de bedoeling om woorden te maken bij de afbeeldingen die je ziet. Sleep de juiste letter in het juiste vakje onder de afbeelding. Om het iets makkelijker te maken voor de jongste spelers kunnen de letters en de vakjes een kleurtje krijgen. Naarmate het spel vordert worden de woorden moeilijker. De moeilijkheidsgraad van de woorden in ieder level sluit aan bij de taalmethode die kinderen op de basisschool volgen.