Weeksluiting

Een bijdrage aan de culturele vorming op de Rubenshof is de weeksluiting. De weeksluitingen vinden meestal plaats op ingeroosterde vrijdagmiddagen, soms gezamenlijk, vaak in twee groepen (met ruimte voor publiek!). Soms ook in andere samenstellingen en op andere dagen, meestal op locatie Rubenshof, soms op locatie Kruidenlaan.

De kinderen krijgen de gelegenheid op het podium een stukje op te voeren, alleen of met een groep(je). Dit optreden kan van alles zijn: een toneelstuk, een dansje, een gedicht, een lied, een judodemonstratie. Sommige kinderen zouden graag iedere week in de spotlights staan. Andere kinderen willen liever niet. Wij proberen te stimuleren dat ook zij af en toe op het podium staan. Overigens vinden wij het met z’n allen kijken en luisteren naar elkaar (het sociale aspect) net zo belangrijk.

 

Als we een weeksluiting houden in twee groepen, hebben we ruimte voor publiek en dan zijn ouders van harte welkom bij de weeksluiting als hun kind op het podium staat. Jongere broertjes en zusjes mogen eventueel ook meekomen, zolang zij niet teveel de aandacht afleiden van de optredende kinderen.

 

Tot slot doen wij een beroep op de ouders om buiten te wachten totdat de kinderen een plekje gevonden hebben, omdat het een hele organisatie is om de kinderen ordelijk in de aula te laten plaatsnemen.