Brabants Verkeersveiligheidslabel

Onze school heeft een werkgroep verkeer, bestaande uit leerkrachten en een ouder, die zich inzet voor (het verbeteren van) de verkeerssituatie rondom de school en de verkeerseducatie in de school en voor het behoud van het verkeersveiligheidslabel. 

Onze school heeft jaren geleden het “Brabants verkeersveiligheidslabel” behaald. Om dit te behouden, moeten wij blijvend aandacht besteden aan de verkeersveiligheid rondom onze school. Dat doen wij door onze verkeerslessen en door in alle groepen mee te doen aan verkeersprojecten en acties. Twee maal per jaar houden we bijvoorbeeld de “Groene Voetstappen-actie”, een landelijke bewustwordingsactie. We tellen dan een week lang elke dag hoeveel kinderen er te voet, met de fiets of met de auto naar school komen.

 

In groep 7 doen de kinderen mee aan het verkeersexamen dat wordt samengesteld door Veilig Verkeer Nederland. Dit verkeersexamen bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Met het verkeersexamen worden de verkeerslessen overigens niet afgesloten. Die gaan gewoon door in groep 8, vooral ter voorbereiding op de dagelijkse rit naar de toekomstige school voor het voortgezet onderwijs. Van de kinderen in groep 8 wordt de verkeerskennis en fietsvaardigheid nogmaals getest, en wel in het verkeersproject “Fietsvaardig”.