De Rubenshof is een kanjerschool. Alle leerkrachten hebben de licentie gehaald om volgens de kanjeraanpak de kinderen op sociaal-emotioneel te begeleiden en een goed pedagogisch klimaat te creëren, waarbij vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect de trefwoorden zijn. De aanpak wordt zowel preventief als curatief ingezet.

Subdoelen zijn:
- bevordering van vertrouwen en veiligheid in de klas
- versterking van sociale vaardigheden bij de leerlingen
- beheersing door leerlingen van verschillende oplossingsstrategieën in conflicten
- bevordering van actief burgerschap en sociale integratie
- verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag
- bewustwording van eigenheid: wees wie je bent, doe je niet anders voor dan je werkelijk bent
- kanjergedrag bij leerkrachten.

Aan de hand van de volgende vier gedragstypen wordt gedrag bespreekbaar gemaakt. Ieder gedragstype verwijst naar een gekleurde pet. De petten zijn symbolisch in iedere klas in iedere kleur aanwezig, en soms worden die bij de samenwerkings- en vertrouwensspelletjes gebruikt, die bij de kanjeraanpak horen.

  

Gedragstype de tijger (kanjer)

Rustig, zelfverzekerd en in balans. Bij dit gedrag hoort de witte pet. De kanjer denkt goed over anderen en zichzelf en durft zijn mening te geven op een respectvolle manier. Met de kanjer is te praten. Hij probeert zich beschaafd te gedragen. Wil niet pesten, schreeuwen, roddelen, schelden enz. Hij is eerlijk, behulpzaam en te vertrouwen. Het is feitelijk een stoer kind, dat met beide benen op de grond staat.

Gedragstype de aap

Heeft een kind de rode pet op, dan is hij de uitslover. Hij wordt vergeleken met een aap: die neemt niets serieus en maakt overal een geintje van. In feite is hij onbetrouwbaar, want je kunt niet op hem bouwen. Anderen ervaren dit als lastig gedrag, ook al is dit niet de opzet. De rode pet is de meeloper en aanmoediger van de zwarte pet.

Gedragstype het konijn

Het konijn, met de gele pet, staat symbool voor het faalangstige, verlegen kind dat zorgwekkend te lief is en geen weerwoord heeft op grensoverschrijdende gedragingen van de rode en zwarte petten. Het konijn is steeds op zoek naar harmonie. Om die reden stelt het zich in stressvolle situaties als pleaser op. Het konijn kan, wil en durft geen boosheid te voelen en te uiten. Het konijn weet niet adequaat te reageren op vervelende sociale situaties. Klikken kan het gevolg zijn. Hij moet immers altijd lief zijn. Het gedrag ziet er vaak zielig uit. De kanjermethode wil kinderen met dit gedrag sterker maken. Zij worden geconfronteerd met dit gedrag en ze worden uitgedaagd op een goede manier op te komen voor zichzelf.

Gedragstype de pestvogel

De zwarte pet staat voor de pestvogel, de baasspeler. De pestvogel is agressief en probeert de eigen status te vergroten door het kleineren van een ander groepslid. Bij de pestvogel gaat het over winnen of verliezen. Dit uit zich in intimidatie, manipulatie, het aanjagen van angst, het uiten van bedreigingen, liegen en het opzoeken van conflicten. Een echte zwarte pet ziet zichzelf als slachtoffer: U moet altijd mij hebben! Ja hoor, ik heb het weer gedaan! Die anderen krijgen nooit de schuld. Ik pik dit niet! Ik eis respect!

In iedere groep wordt er minimaal een half uur per week gewerkt aan de kanjeraanpak.

 

In groep 1-2 wordt de ene week een verhaal aan de hand van een prentenboek verteld, en de andere week worden er samenwerkings- en vertrouwensspelletjes gespeeld.

 

In groep 3, 4 en 5 worden wordt een verhaal verteld en worden ook samenwerkings- en vertrouwensspelletjes gespeeld.

 

In groep 6, 7 en 8 wordt er gewerkt in het werkboek, worden er gesprekken gehouden, en worden er veel samenwerkings- en vertrouwensspelletjes gespeeld.