Leerlingenzorg

Afhankelijk van de mate waarin ondersteuning nodig is, worden kinderen, in principe, in de groep opgevangen door hen aangepaste hulp te geven. De Intern Begeleider stelt samen met de leerkracht en eventueel de interne remedial teacher/ondersteuner een handelingsplan op.

 

In alle groepen worden ten behoeve van de uitvoering van de handelingsplannen momenten van zelfstandig werken gepland. Dit zelfstandig werken hebben de kinderen aangeleerd. Hierbij zijn zelfredzaamheid, zelf verantwoordelijkheid dragen, omgaan met uitgestelde aandacht, en het elkaar helpen problemen op te lossen belangrijke items.

Een goede klassenorganisatie en bereikbaarheid van benodigde materialen, zijn tevens onmisbare voorwaarden.

Deze hulp in de groep kan bestaan uit:

1. Extra ondersteuning tijdens de les door de leerkracht of een leerling.

2. Extra uitleg of ondersteuning, terwijl de klas zelfstandig aan het werk is.

3. Extra of vervangende opdrachten, beschreven in een individueel handelingsplan.

4. Verrijkende of verdiepende opdrachten na, of in plaats van het basisprogramma.

 

 

De verantwoordelijkheid voor het maken van de handelingsplannen moet meer komen te liggen bij de persoon die ze uitvoert, waarbij de intern begeleider een begeleidende/coachende rol heeft.

Uiteraard zijn er altijd kinderen die individuele begeleiding nodig hebben en voor wie dus een individueel handelingsplan wordt opgesteld.

 

Remedial teaching door de remedial teacher/ondersteuner buiten de klas is ook mogelijk, maar we streven ernaar om het aantal leerlingen dat buiten de groep ondersteuning krijgt zo klein mogelijk te houden.

 

Remedial teaching buiten de groep gebeurt aan de hand van een individueel handelingsplan, dat wordt opgesteld door de intern begeleider in samenwerking met remedial teacher/ondersteuner en/of leerkracht. We streven ernaar om de komende vier jaar de overstap te maken van individuele handelingsplannen naar groepshandelingsplannen, waarbij de zorg steeds meer zal plaatsvinden binnen de groep.