O.b.s. Rubenshof in het kort

Missie van de school

De Rubenshof wil kinderen een kleurrijke leeromgeving aanbieden, in een geborgen en sfeervol pedagogisch klimaat, zodat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen.

 

Pedagogisch klimaat

De school moet een veilige en vertrouwde plaats zijn, waar elk kind zich als uniek individu gerespecteerd en gewaardeerd voelt. Wij denken dat een kind zich pas optimaal kan ontwikkelen als het lekker in zijn vel zit. De kwaliteit van de leerkracht en de leeromgeving is hierbij van groot belang. De leerkrachten zorgen ervoor dat er veel persoonlijke aandacht is voor ieder kind op emotioneel, sociaal, creatief en cognitief gebied. We leren de kinderen om deze aandacht ook aan elkaar te geven.

 

Onderwijs

De Rubenshof is een dynamische school. Het onderwijs is attractief. Er is een goede afwisseling in werkvormen. Inspanning wordt afgewisseld met ontspanning. We hebben hoge verwachtingen van en een groot vertrouwen in de mogelijkheden van de kinderen. Zij krijgen hiervoor de ruimte. Naast verplichte taken, zorgen wij ervoor dat kinderen toekomen aan hun autonomie, door hen zelf keuzes te laten maken die aansluiten bij hun interesses en hun ontwikkelingsniveau. Een voorbeeld hiervan is het hoekenwerk. Kinderen maken kennis met het hoekenwerk op de voorschool, het wordt uitgebouwd in de groepen 1 en 2, waarna het in de overige groepen ook een vast onderdeel van het weekprogramma vormt. De dagritmekaarten, het rooster op het bord en de taakbrief, geven de structuur van de dag weer. Het geeft kinderen houvast. We besteden veel tijd aan de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen. Om tegemoet te komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van de diverse leerlingen, streven we ernaar om bij deze vakken op drie niveaus te differentiëren.

 

Meer informatie leest u in onze schoolgids.