Belangrijke data

2 oktober

groep 5 Julia/Cathy excursie ijzertijdboerderij

start hele week Groene Voetstappen

’s avonds vergadering ouderraad

’s avonds vergadering gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

4 oktober

Loofhuttenfeest t/m 11 oktober

start Kinderboekenweek

5 oktober

staking leerkrachten basisonderwijs

geen school, wél voorschool

6 oktober

fietsverlichtingscontrole groep 6, 7 en 8

bezoek kinderboekenschrijver Arend van Dam in groep 1 t/m 4

spelletjesmiddag groep 1-2 en 3

groep 5 Laura/Ilona ijzertijdboerderij

9 oktober

groep 5 Yolande/Laura ijzertijdboerderij

11 oktober

bezoek kinderboekenschrijver Arend van Dam in groep 5 t/m 8

13 oktober

alle kleuters vrij

weeksluiting groep 5, 6 en 7 Kruidenlaan

16 t/m 20 oktober

HERFSTVAKANTIE

25 oktober

ouderavond evaluatie locatie Kruidenlaan

26 oktober

9.00 uur weeksluiting voorschool en groep 1-2

27 oktober

kledinginzameling

weeksluiting groep A