Belangrijke data

1 december

alle kleuters vrij

groepen 7 zwemmen

4 december

sinterklaastoneel 8.45 uur (groepen 6 en 7 rechtstreeks naar hoofdgebouw)

5 december

sinterklaasfeest

6 december

studiedag = alle kinderen vrij

geen voorschool

7 december

geen voorschool (wegens werkzaamheden)

11 december

versierochtend kerst

12 december

SCHOOL GESLOTEN WEGENS STAKING!!!

13 december

crea-ochtend groep 1-2 en 8

9.15 uur informatiebijeenkomst ouders nieuwe kleuters (instromend vanaf 1 januari)

15 december

alle kleuters vrij

18 december

vergadering gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Deltascholen

20 december

Kerstdiner

22 december

weeksluiting groep 1 t/m 8 (helaas geen ruimte voor publiek)

12.15 uur start kerstvakantie