Belangrijke data

18 januari

weeksluiting groep A

23 januari

t/m 2 februari

Nationale Voorleesdagen

25 januari

kleuters vrij

28 januari

oudergesprekken groep 1-2

30 januari

crea-ochtend groep 1-2

oudergesprekken groep 1-2

31 januari

weeksluiting groep 1-2

1 februari

start projectweek thema “cultuur”

creamiddag groep 3

4 februari

derdewerelddag: Focus on Education

vergadering ouderraad

vergadering gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

7 februari

einde projectweek met kunst- en cultuurmarkt op hoofdlocatie van 15.30 uur – 16.45 uur

8 februari

kleuters vrij

weeksluiting groep B