Belangrijke data

16 augustus

eerste Info schooljaar 2019-2020 op de site

19 augustus

eerste schooldag 2019-2020

19 augustus

start van zes “gouden” kanjerweken

23 augustus

kleuters vrij

30 augustus

project groep 5 blaasmuziek is chill