Belangrijke data

24 t/m 30 september

Loofhuttenfeest

24 september

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

25 september

Informatiebijeenkomst ouders nieuwe kleuters die na 1 oktober komen

26 september

start kinderpostzegelactie

vergadering medezeggenschapsraad

3 oktober

start Kinderboekenweek thema “vriendschap”

4 oktober

verhalenverteller in alle groepen

5 oktober

alle kleuters vrij

9 oktober

uitvoering “blaasmuziek is chill”

11 oktober

weeksluiting kleuters en voorschool gaat niet door!

12 oktober

weeksluiting groep A

15 t/m 19 oktober

HERFSTVAKANTIE