Belangrijke data

3 december

sinttoneel (alle groepen 8.45 uur hoofdlocatie)

4 december

sinttoneel (alle groepen 8.45 uur hoofdlocatie)

5 december

Sinterklaasfeest

(alle groepen 8.45 uur hoofdlocatie)

6 december

kleuters vrij

9 december

vergadering gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

11 december

versierochtend Kerst

creaochtend groep 1-2 en 3

17 december

8.45 uur introductiebijeenkomst ouders nieuwste kleuters

18 december

rondbrengen kerstwensen groep 1-2

’s avonds kerstdiner

19 december

weeksluiting groep 1-2

20 december

kleuters vrij

gezamenlijke weeksluiting

12.15 uur start kerstvakantie

23 december

t/m 3 januari 2020

kerstvakantie