Belangrijke data

13 t/m 18 oktober

herfstvakantie

13 t/m 20 oktober

Soekot (loofhuttenfeest)

21 oktober

jaarvergadering ouderraad

24 oktober

groep 5 Y naar IJzertijdboerderij

voorlichtingsavond voortgezet onderwijs op Hanze college

26 oktober

10.30 uur herdenking Pools Militair Ereveld

27 oktober

Divali (Hindoestaans lichtjesfeest)

28 oktober

studiedag team = kinderen vrij