Belangrijke data

20 februari

2 groepen 1-2 naar speelgoedmuseum

22 februari

kleuters vrij

weeksluiting groep A

25 en 26 februari

adviesgesprekken groep 8

27 februari

juffendag groep 1-2, thema carnaval

vergadering medezeggenschapsraad

1 maart

carnaval en lunch op school

13.15 uur start carnavalsvakantie

4 t/m 8 maart

carnavalsvakantie

11 maart

studiedag = kinderen vrij

(wel gewoon voorschool)