Belangrijke data

28 augustus

eerste schooldag

1 september

alle kleuters vrij

vanaf 4 september tot herfstvakantie

startgesprekken in alle groepen

6 september

informatieavond groep 3

12 september

’s middags studiemiddag = kinderen vrij

13 september

9.00 uur bijeenkomst kriebelouders

15 september

alle kleuters vrij