Belangrijke data

22 februari

mail oudergesprekplanner groep 3 Jeanne/Mariska

23 februari

weeksluiting groep A

26 februari

9.00 uur weekopening groep 1-2 en voorschool

vergadering ouderraad

28 februari

vergadering medezeggenschapsraad

laatste dag mogelijkheid tot plannen afspraak oudergesprek groep 3 Jeanne/Mariska

2 maart

alle kleuters vrij

5 maart

ouderpanel 9.00 – 10.30 uur

6 maart

aanmelding voortgezet onderwijs

7 maart

crea-ochtend groepen 1-2

8 maart

aanmelding voortgezet onderwijs

9 maart

weeksluiting groep B

12 maart

mail oudergesprekplanner voor ouders met meer dan 1 kind in groep 3 t/m 7

13 maart

mail oudergesprekplanner voor ouders met een kind in groep 3 t/m 7

15 maart

13.30 uur weeksluiting groep 1-2 en 3

16 maart

studiedag = alle kinderen vrij

19 maart

laatste dag mogelijkheid tot plannen afspraak oudergesprek groep 3 t/m 7

hele week groene voetstappen

deze week fietsvaardig groep 8

vergadering ouderraad

23 maart

weeksluiting groep A

26 maart

deze week oudergesprekken

vergadering gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

27, 28, 29 maart

extra inloop bij kleuters van 9.00 tot 10.00

30 maart

alle kleuters vrij

Goede Vrijdag