Belangrijke data

20 augustus

eerste schooldag schooljaar 2018-2019

21 augustus

Offerfeest

24 augustus

kleuters vrij

27 augustus

vanaf deze week tot de herfstvakantie startgesprekken in alle groepen

3 september

Ouderraad

4 september

informatieavond groep 8

7 september

kleuters vrij

weeksluiting groep A

11, 12, 13 september

Inloop groep 1-2 tot 9.30 uur

14 september

techniekochtend groep 1-2 en 8

weeksluiting groep B

vanaf 17 september

week tegen het pesten

17 en 18 september

startgesprekken groep 8

19 september

weeksluiting groep 1-2 en 3

18 t/m 21 september

verkiezingen medezeggenschapsraad

21 september

kleuters vrij

schoolreis groep 3 t/m 7

24 t/m 30 september

Loofhuttenfeest

24 september

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

25 september

Informatiebijeenkomst ouders nieuwe kleuters die na 1 oktober komen

26 september

start kinderpostzegelactie

medezeggenschapsraad