Aanmelden

Om tot een basisschool te worden toegelaten moet een kind vier jaar zijn. Voor een school is het organisatorisch van groot belang dat een kind wordt aangemeld vóór 1 mei voorafgaand aan het schooljaar waarin het vier jaar wordt. Voor ouders en kinderen is dat ook prettig. Er is dan voldoende gelegenheid kennis te maken met de school.

 

Voor de ouders van de kinderen die ook gebruik willen maken van de voorschool voor kinderen tussen de tweeënhalf en vier jaar, is het uiteraard van belang om eerder in te schrijven. Om organisatorische redenen vinden wij het prettig als inschrijving voor de voorschool rond de tweede verjaardag van uw kind gebeurt.

Om alvast een beetje aan school te wennen, kan een leerling in de drie weken voor de vierde verjaardag, drie dagdelen in de nieuwe klas meedraaien. U krijgt hierover bericht, waarna u in overleg met de leerkracht deze drie dagdelen vaststelt. Nieuwe leerlingen die in een ander leerjaar dan groep 1 terechtkomen, kunnen altijd een dag of dagdeel in hun nieuwe klas meedraaien.

 

In bijzondere gevallen (bijvoorbeeld overplaatsing vanuit speciaal basisonderwijs of van een andere basisschool, de aanwezigheid van een bepaalde handicap of het syndroom van Down) wordt de aanname van een kind bepaald door een commissie, bestaande uit de directeur, de IB en één van de leerkrachten. Het ondersteuningsteam van de school geeft hierbij een advies.

 

Voorafgaand aan een eventuele aanmelding voor voorschool en/of basisschool, vindt altijd een kennismakingsgesprek van ongeveer een uur plaats met onze directeur, Carla van Leijsen. U kunt met haar telefonisch een afspraak maken. Een vast onderdeel van de kennismaking, is een rondleiding door de school. Natuurlijk laten wij de school het liefste onder schooltijd aan u zien. Dan kunt u alle groepen aan het werk zien en dan kunt u de sfeer op school het beste proeven. Als u er vervolgens voor kiest om uw kind op onze school aan te melden, dan kunt u het aanmeldingsformulier invullen!

 

Als u zelf denkt dat u rustiger kunt praten zonder uw kind(eren), dan kan dat natuurlijk, maar wat ons betreft kunt u uw kind(eren) gerust meenemen naar het kennismakingsgesprek.