Buitenschoolse opvang (BSO)

Elk schoolbestuur is verplicht aan de ouders een vorm van buitenschoolse opvang voor hun kind(eren) aan te bieden. Het bestuur heeft enkele jaren geleden de behoefte en de individuele wensen van ouders met betrekking tot voor- en naschoolse opvang en opvang tijdens vakanties geïnventariseerd.

 

Dit heeft ertoe geleid dat Delta-onderwijs een overeenkomst heeft afgesloten met de Stichting Kinderopvang Oosterhout (SKO), om voor onze basisscholen de buitenschoolse en vakantieopvang aan te bieden. Het aanbod betreft naschoolse opvang buiten de basisschool, opvang binnen een zestal van onze basisscholen en gastouderopvang. Als u van dit aanbod gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met SKO. Met deze organisatie sluit u ook een overeenkomst af waarin de afspraken met betrekking tot de opvang van uw kind worden vastgelegd. De kosten van de opvang zijn inkomensafhankelijk. SKO kan u hierover nader informeren.

 

De kinderen van de Rubenshof worden opgevangen op drie locaties.

 

Op de website van SKO kunt u alle informatie vinden die u nodig hebt: www.kinderopvangoosterhout.nl